XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TÌNH HÌNH MỚI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,754

Ngày đăng: 15/01/2021

XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TÌNH HÌNH MỚI

Luật Dân quân tự vệ 2019 là 1 trong 5 Luật về Quân sự quốc phòng đã được Quốc hội chỉnh sửa, thông qua trong nhiệm kỳ khóa XIV. Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, Luật này đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ để xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp theo đường lối, chủ trương của Đảng. Để triển khai đưa luật vào cuộc sống, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các lực lượng dân quân cơ động, dân quân pháo binh, phòng không, đặc biệt là dân quân biển, tiếp tục nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?