XEM XÉT THỰC TIỄN SÁP NHẬP VỚI CÁC HUYỆN ĐẶC THÙ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,773

Ngày đăng: 06/10/2021

XEM XÉT THỰC TIỄN SÁP NHẬP VỚI CÁC HUYỆN ĐẶC THÙ

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mới giảm được 9 đơn vị hành chính cấp huyện. 8 tỉnh-thành đang xin “tạm hoãn” sáp nhập 10 đơn vị hành chính cấp huyện còn lại, với nhiều lý do khác nhau. Thực tiễn này cũng đòi hỏi có cách tiếp cận khoa học và chi tiết với tất cả các lĩnh vực vị trí địa lý-kinh tế-xã hội-truyền thống văn hóa-phong tục tập quán tại địa phương, thay vì cộng dồn cơ học.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?