SẴN SÀNG TÂM THẾ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN TRƯỚC QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,200

Ngày đăng: 19/07/2021

SẴN SÀNG TÂM THẾ ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN TRƯỚC QUỐC HỘI

Đại biểu Quốc hội là người liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để thực hiện quyền đại diện của mình, chuyển tải những ý kiến chính đáng của cử tri đến với Quốc hội và các cơ quan chức năng. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới càng đặc biệt bởi nó mở đầu cho hoạt động nghị trường với nhiều nhiệm vụ lớn lao. Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: công tác nhân sự của Nhà nước, các vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến quốc kế dân sinh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nguồn lực đầu tư cho cả nhiệm kỳ. Đối với mỗi đại biểu Quốc hội, tâm thế bước vào nhiệm kỳ Quốc hội mới vừa là niềm tự hào, vừa là trọng trách của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?