XÂY DỰNG NTM: TRÁNH DÀN TRẢI NGUỒN LỰC, “NƯỚC CHẢY CHỖ TRŨNG”

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,876

Ngày đăng: 24/07/2021

XÂY DỰNG NTM: TRÁNH DÀN TRẢI NGUỒN LỰC, “NƯỚC CHẢY CHỖ TRŨNG”

Đầu tư nguồn lực cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là cần thiết vì nông nghiệp, nông thôn, nông dân là đối tượng dễ bị chịu tổn thương bởi thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên phân bổ nguồn lực cần được tính toán theo thứ tự ưu tiên, tránh tình trạng "nước chảy chỗ trũng", không công bằng giữa các vùng miền, đia phương, giữa nơi tự cân đối được nguồn lực và nơi đang phải trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu lên kiến nghị trong xác định nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới tại buổi thảo luận ở Tổ chiều 23/07

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?