CÂN NHẮC CƠ SỞ PHÁP LÝ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,146

Ngày đăng: 21/09/2021

CÂN NHẮC CƠ SỞ PHÁP LÝ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN

Thảo luận về đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao, đa số các đại biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay bày tỏ ý kiến tán thành về chủ trương tổ chức phiên tòa trực tuyến. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng để đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý thì cần phải được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?