NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,113

Ngày đăng: 24/09/2021

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hôi vừa ban hành Nghị quyết số 02/2021/UBTVQH15, về việc Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?