PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,115

Ngày đăng: 22/09/2021

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Ngày 06/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 288/NQ-UBTVQH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. Theo chương trình dự kiến, trong phiên họp ngày mai 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kế hoạch chi tiết và Đề cương giám sát chuyên đề quan trọng này. Để thông tin tới quý vị những nội dung đáng chú ý về chương trình giám sát, phóng viên THQHVN phỏng vấn bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên, Tổ trưởng Tổ giúp việc Đoàn Giám sát“Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?