PHỎNG VẤN THƯỜNG TRỰC BAN SOẠN THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,191

Ngày đăng: 20/09/2021

PHỎNG VẤN THƯỜNG TRỰC BAN SOẠN THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?