TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,170

Ngày đăng: 20/09/2021

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 2 CỦA QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?