TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 2

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,218

Ngày đăng: 24/09/2021

TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) TẠI KỲ HỌP THỨ 2

Trong phiên họp toàn thể lần thứ 2 sáng nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi thảo luận kết quả công tác năm 2021 và dự kiến công tác năm 2022. Phó Chủ tịch thường trực QH Trần Thanh Mẫn tham dự phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?