ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,084

Ngày đăng: 21/09/2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?