ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,112

Ngày đăng: 24/09/2021

ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ

Cũng trong phiên họp toàn thể lần thứ 2 sáng nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã thảo luận kết quả công tác năm 2021 và dự kiến công tác năm 2022

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?