TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ THỌNG TIẾP TỔNG TỐNG ISAREL

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,190

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ THỌNG TIẾP TỔNG TỐNG ISAREL

Chiều 20-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ngài Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin, Tổng thống Nhà nước Isarel, đang ở thăm chính thức nước ta.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?