CHỦ TỊCH NƯỚC TIẾP ĐIỀU PHỐI VIÊN THƯỜNG TRÚ LIÊN HỢP QUỐC VÀ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN UNDP TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,804

Ngày đăng: 21/04/2017

CHỦ TỊCH NƯỚC TIẾP ĐIỀU PHỐI VIÊN THƯỜNG TRÚ LIÊN HỢP QUỐC VÀ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN UNDP TẠI VIỆT NAM

Chiều ngày 21/04, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Kamal Malhotra - Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?