Thông qua Dự thảo Nghị quyết Liên tịch về quy định chi tiết điều 27, điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,100

Thông qua Dự thảo Nghị quyết Liên tịch về quy định chi tiết điều 27, điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cũng trong chương trình làm việc của phiên họp thứ 9, sáng ngày 21/04, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát, phản biện xã hội. Tham dự phiên họp nội dung này có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?