CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TIẾP ĐẠI SỨ CUBA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,116

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TIẾP ĐẠI SỨ CUBA

Sáng ngày 28/08, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Cuba Herminio López Diaz đến chào từ biệt, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?