Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Unesco

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 416

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Unesco

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?