Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Unesco

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 654 Ngày: 25/08/2017

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Unesco

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?