CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TIẾP THỦ TƯỚNG HUNGARY

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,280

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG TIẾP THỦ TƯỚNG HUNGARY

Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Hungary Orbán Viktor đến chào xã giao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?