THỦ TƯỚNG TIẾP BỘ TRƯỞNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,276

THỦ TƯỚNG TIẾP BỘ TRƯỞNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?