THỦ TƯỚNG TIẾP PHÓ THỦ TƯỚNG THỨ NHẤT, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO SERBIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,324

THỦ TƯỚNG TIẾP PHÓ THỦ TƯỚNG THỨ NHẤT, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO SERBIA

Chiều ngày 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic (I-vi-ca Đa-chích) đang thăm chính thức Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?