TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾP THỦ TƯỚNG HUNGARY

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,366

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TIẾP THỦ TƯỚNG HUNGARY

Chiều 25-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Hung-ga-ri Ô-rơ-ban Vích-tô-rơ đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.25-9

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?