TỔNG BÍ THƯ TIẾP ĐẠI SỨ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,250

TỔNG BÍ THƯ TIẾP ĐẠI SỨ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA

Chiều 11-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Ê-mi-ni-ô Lô-pết Đi-át, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cu-ba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?