CẦN CÓ QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐỦ MẠNH TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 20,540

15/10/2018

CẦN CÓ QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐỦ MẠNH TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

#Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương vừa kết thúc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với 3 nội dung quan trong về kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và quyết định giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước khoá XIV. Đồng tình với quyết định nhân sự này, cán bộ Đảng viên và nhân dân cả nước mong muốn Đảng, Quốc hội cần có cơ chế giám sát đủ mạnh trong công tác cán bộ, quy chế trong công tác cán bộ là rất quan trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?