KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 25,592

Ngày đăng: 19/10/2018

KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

tại Đà Nẵng đã diễn ra phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước và phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Đây là 1 trong số những nội dung quan trọng trong phiên họp toàn thể Uỷ ban về các vấn đề xã hội lần thứ 11 diễn ra từ ngày 9-11/10 tại Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?