ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NĂM 2018

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,076

Ngày đăng: 23/04/2018

ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NĂM 2018

Theo lộ trình cam kết tại các hiệp định thương mại, năm 2018, thuế nhập khẩu của các đối tác sẽ tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm, tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho hàng Việt Nam xuất khẩu đi các nước. Tuy nhiên cùng với đó, Việt Nam cũng phải đối diện với những thách thức không hề nhỏ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?