LOẠI BỎ THÁI ĐỘ VÔ TRÁCH NHIỆM LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,123

Ngày đăng: 20/04/2018

LOẠI BỎ THÁI ĐỘ VÔ TRÁCH NHIỆM LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Loại bỏ thái độ vô trách nhiệm của một số cơ quan, cán bộ làm chậm chễ quá trình đầu tư xây dựng; Đất đai phải được đấu giá công khai, minh bạch không để xảy ra thất thoát và phải mang lại lợi ích cho đất nước là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?