CHỦ TỊCH UBTW MTTQ VIỆT NAM TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI IRAN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,770

Ngày đăng: 16/04/2018

CHỦ TỊCH UBTW MTTQ VIỆT NAM TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI IRAN

Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp Ngài A-li La-ri-gia-li - Chủ tịch Quốc hội Iran.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?