THỦ TƯỚNG LÀM VIỆC VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,092

Ngày đăng: 17/04/2018

THỦ TƯỚNG LÀM VIỆC VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chính phủ muốn lắng nghe góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác quản lý điều hành của Chính phủ để Chính phủ phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là quan điểm được Thủ tướng nêu ra tại cuộc làm việc thường niên giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?