THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI IRAN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,963

Ngày đăng: 17/04/2018

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI IRAN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?