Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,200

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Chiều nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Ca-ra Giay-a-su-ri-a, Chủ tịch Quốc hội Xri Lan-ca, đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?