TỔNG BÍ THƯ TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI SRI LANKA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 14,714

TỔNG BÍ THƯ TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI SRI LANKA

Chiều nay, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Ca-ra Giay-a-su-ri-a, Chủ tịch Quốc hội Xri Lan-ca, đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?