KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 7 KHÓA XII

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 24,780

KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN THỨ 7 KHÓA XII

Sáng ngày 7/5 tại Hà Nội, khai mạc trọng thể Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khoa XII.. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?