HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 23,891

06/07/2018

HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 là chủ đề của Hội nghị Toàn quốc về phát triển Bền vững 2018 do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và Ngân hàng thế giới tổ chức tại Hà Nội hôm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?