ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 21,213

Ngày đăng: 18/08/2018

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG

Ngày 16/08, Hội Nghị Ngoại giao lần thứ 30, đã bố trí một phiên riêng để các đại biểu cùng nhau trao đổi về hoạt động đối ngoại Quốc hội với chủ đề “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”. Điều này đã khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội cũng như sự cần thiết phải tăng cường phối hợp và phát huy hoạt động đối ngoại qua kênh Quốc hội trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng đưa ra phân tích, đánh giá về ngoại giao nói chung và Đối ngoại Quốc hội nói riêng trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?