PHẢI COI BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 25,476

Ngày đăng: 07/08/2018

PHẢI COI BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Phải coi nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ chiến lược, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Hội nghị do Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ LĐTB và XH tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 675 điểm cầu ở cấp huyện, xã - cấp cơ sở với sự tham gia của khoảng 18.000 đại biểu

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?