PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 19,151

Ngày đăng: 12/01/2019

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

Sáng nay ngày 12/1/2019, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, phiên họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia tháng 1/2019 đã diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?