CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU TRỊNH NGỌC PHƯƠNG VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 31,469

Ngày đăng: 22/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU TRỊNH NGỌC PHƯƠNG VỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?