THỦ TƯỚNG DỰ LỄ KHAI MẠC ĐẠI LỄ VESAK 2019

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 31,506

Ngày đăng: 12/05/2019

THỦ TƯỚNG DỰ LỄ KHAI MẠC ĐẠI LỄ VESAK 2019

Việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, thêm một lần nữa khẳng định Nhà nước Việt Nam quan tâm và tôn trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, phù hợp với văn hóa, đạo đức và lối sống hướng thiện của con người Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?