THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ HỌP TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,399

Ngày đăng: 17/10/2021

THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ HỌP TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sáng 17/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả bước đầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt thứ 4 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?