QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẦU TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HĐDT, CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,251

Ngày đăng: 21/07/2021

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẦU TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HĐDT, CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?