CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM TT NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC CUBA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,864

Ngày đăng: 22/09/2021

CHỦ TỊCH NƯỚC THĂM TT NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC CUBA

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Cuba, sáng 20/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học (CIGB) tại Thủ đô La Habana.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?