CHỦ TỊCH NƯỚC TỚI LA HABANA, BẮT ĐẦU THĂM CHÍNH THỨC CUBA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,093

Ngày đăng: 20/09/2021

CHỦ TỊCH NƯỚC TỚI LA HABANA, BẮT ĐẦU THĂM CHÍNH THỨC CUBA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?