KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 11,920

Ngày đăng: 13/09/2021

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?