KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, LẤY DÂN LÀM GỐC

Chuyên mục: ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII | Lượt xem : 10,259

Ngày đăng: 23/01/2021

KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, LẤY DÂN LÀM GỐC

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bắt đầu từ ngày 25/1, phiên khai mạc chính thức vào ngày 26/1 và dự kiến bế mạc vào sáng 2/2/2021. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, trách nhiệm, cho đến nay công tác chuẩn bị tho Đại hội 13 đã sẵn sàng; qua đó, khẳng định quyết tâm cao nhất để Đại hội diễn ra thành công, đề ra những mục tiêu, kế hoạch phát triển đất nước không chỉ trong nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn hướng tới khát vọng, tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?