CẦN NGĂN CHẶN NHỮNG HÀNH ĐỘNG TÀI TRỢ CHO KHỦNG BỐ

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,929

Ngày đăng: 30/03/2015

CẦN NGĂN CHẶN NHỮNG HÀNH ĐỘNG TÀI TRỢ CHO KHỦNG BỐ

Đại hội đồng tiến hành thảo luận về chủ đề khẩn cấp đã được Đại hội đồng thông qua trong phiên họp ngày hôm qua, đó là "Vai trò của nghị viện trong chống các hành động khủng bố của các tổ chức như Daesh, Boko Haram chống lại thường dân và phụ nữ".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?