CHỦ TỊCH NƯỚC TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI XU ĐĂNG

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,895

Ngày đăng: 30/03/2015

CHỦ TỊCH NƯỚC TIẾP CHỦ TỊCH QUỐC HỘI XU ĐĂNG

Chiều 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Xu Đăng An Phi-ti I-den-đin An Man-xua (Al Fatih Izzeldin Al Mansour) đang có chuyến tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) đang được tổ chức tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?