CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP TRỢ LÝ TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,800

Ngày đăng: 30/03/2015

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TIẾP TRỢ LÝ TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC

Chiều 29/3, phát biểu tại buổi tiếp Cố vấn đặc biệt, Trợ lý Tổng Thư Ký Liên Hợp quốc Bà Amina J.Mohamed, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo cho thành công của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?