ĐẨY MẠNH SỰ PHỐI HỢP GIỮA LIÊN HIỆP QUỐC VÀ QUỐC HỘI

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,434

Ngày đăng: 31/03/2015

ĐẨY MẠNH SỰ PHỐI HỢP GIỮA LIÊN HIỆP QUỐC VÀ QUỐC HỘI

Các đại biểu cho rằng, nghị viện có quyền xây dựng quyền quản lý quốc gia đối với các quá trình phát triển, giảm căng thẳng trong chính trị và cung cấp phản hồi về hệ thống Liên hiệp quốc tại quốc gia của mình

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?