HIỆP HỘI CÁC TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 11,309

Ngày đăng: 31/03/2015

HIỆP HỘI CÁC TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN

Hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện ASGP tiếp tục có các phiên thảo luận về những vấn đề mà các đại biểu quan tâm trong việc tìm kiếm mô hình giúp việc hiệu quả cho Nghị viện. Tại phiên thảo luận này, các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch của Hiệp hội các Tổng thư ký nghị viện ASGP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?