HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH IPU TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP LẦN THỨ 196

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,803

Ngày đăng: 29/03/2015

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH IPU TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP LẦN THỨ 196

Trong khuôn khổ đại hội đồng IPU 132, sáng ngày 29/03, Hội đồng Điều hành - Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của IPU - đã tiến hành Phiên họp lần thứ 196 để quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức của IPU 132 trong đó có việc thông qua chương trình nghị sự, thông qua các báo cáo tổng hợp cũng như báo cáo về công tác thành viên cùng nhiều hoạt động quan trọng khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?