HỘI NGHỊ HIỆP HỘI CÁC TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN

Chuyên mục: IPU LẦN THỨ 132 | Lượt xem : 10,884

Ngày đăng: 30/03/2015

HỘI NGHỊ HIỆP HỘI CÁC TỔNG THƯ KÝ NGHỊ VIỆN

Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động nghị viện của các cơ quan giúp việc cho nghị viện là mục tiêu mà Hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện hướng tới trong kỳ họp tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?